Komunikace s dětmi v SPOD
20.2.2019
Poslední ze tří odborných kurzů pro pracovníky SASRD, NZDM a OSPOD v Brně. Lektorováno lektorkami ze Šafránu dětem.
Konference
21.3.2019
21.3.2019 proběhla v Impact Hub Brno závěrečná konference projektu Síťování pro rodiny. Děkujeme více než stovce kolegů za účast.
Den otevřených dveří v NZDM podruhé
29.5. a 12.6. proběhly dny otevřených dveří v šesti NZDM v MČ Brno sever. Pět nových pracovnic OSPOD se přišlo seznámit s nízkoprahovými kluby v okolí. Kromě představení toho, jak NZDM fungují jsme představili metodiku spolupráce NZDM + OSPOD a probrali aktuální dění v komunitě.

Proběhlo

O projektu Síťování pro rodiny

Projekt Sítování pro rodiny je zaměřen na komplexní uchopení sociální práce s ohroženými rodinami v Brně. Rozvíjí spolupráci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SAS), nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM) a orgánů sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Jejich odlišné koncepty práce s ohroženými dětmi, potažmo rodinami na sebe mohou v praxi dobře navazovat a vytvářet spolupracující systém, který nabídne dětem a rodinám potřebnou komplexní podporu při naplňování potřeb a hájení zájmů.

Cílem projektu je nastavit efektivní a vzájemně respektující spolupráci brněnských SAS, NZDM a OSPOD ve prospěch klientů – ohrožených dětí a rodin.

Dílčí cíle projektu:
Dílčí cíl č. 1: Vytvoření prostoru pro diskusi, sdílení praxe a nastavení metodických postupů v liniích SAS a OSPOD, NZDM a OSPOD.
Dílčí cíl č. 2: Zvyšování kvality sociální práce s dětmi a rodinami v rámci SAS, NZDM a OSPOD.
Dílčí cíl č. 3: Vytvoření provázaného systému spolupráce SAS – NZDM – OSPOD s přizváním dalších sociálních služeb pracujících s dětmi a rodinami ve městě Brně.
Dílčí cíl č. 4: Šíření dobré praxe ve spolupráci brněnských SAS, NZDM a OSPOD mezi odbornou veřejností pracující s dětmi a rodinami.

Datum realizace: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2019

O těchto webových stránkách

Jaké informace na webu najdete?

  • informace o fungování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi ve městě Brně
  • informace o fungování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve městě Brně
  • aktuální volné kapacity pro přijetí klientů do těchto služeb
  • doporučený a v praxi osvědčený postup spolupráce mezi SAS a OSPOD, NZDM a OSPOD u společných klientů
  • desatero spolupráce jakožto principy kvalitní a vzájemně respektující spolupráce
  • informace o blížících se společných akcích
  • dokumenty ke stažení z oblasti péče o ohrožené děti a spolupráce mezi subjekty 

Komu je web určen?

Obsah tohoto webu byl vytvořen primárně pro kolegy z OSPOD s cílem: 
  • nabídnout snadno dostupné a přehledně zpracované informace o SAS a NZDM v Brně
  • zachytit v praxi osvědčený postup spolupráce, kterým respektujeme klienty a podporujeme vzájemnou kolegialitu
Web může sloužit jako materiál při zaškolování nových pracovníků na všech zmíněných pracovištích.
Web může sloužit jako inspirace pro další lokality, které hledají cestu ke spolupráci.

Proč web vznikl?

…aby dobrá praxe ve spolupráci neodcházela s lidmi, ale zůstávala na pracovištích
…aby poznatky získané praxí byly sepsány
…aby existoval určitý standard dobré spolupráce
…abychom vytvořili materiál, který bude živý a bude se dále vyvíjet

Jak bude web fungovat po skončení projektu?

Webový portál vznikl v rámci evropského projektu Síťování pro rodiny s finanční podporou Magistrátu města Brna. Evropský projekt v březnu 2019 skončí, nicméně zájmem všech účastníků projektu i zástupců MMB je chod webu udržet. Správa webu zůstává v Ratolesti Brno, z.s. za finanční podpory z MMB.

Máte připomínky, návrhy, nápady - co s nimi?

Obsah webu tvořili lidé, kteří se účastnili aktivit projektu (workshopů, supervizí, vzdělávání), ať už se účastnili pravidelně nebo jen jednou. Pokud vás při pročítání textů napadnou komentáře, návrhy, objeví se nejasnost, zavolejte či sepište nám je do emailů, které najdete v sekci “Kontakty”. Za připomínky budeme rádi a budeme s nimi dále pracovat, nejasnosti objasníme. 

Kontakty

Sandra Mátlová

Koordinátorka projektu Síťování pro rodiny – linie SAS
sandra.matlova@ratolest.cz
+420 608 563 977
třída Kpt. Jaroše 7b, 602 00, Brno

Vladislava Vondrová

Koordinátorka projektu Síťování pro rodiny – linie NZDM
vladislava.vondrova@ratolest.cz
+ 420 774 723 626
tř. Kpt. Jaroše 7b, 602 00 Brno

Close Menu