O projektu Síťování pro rodiny

Projekt Síťování pro rodiny je zaměřen na komplexní uchopení sociální práce s ohroženými rodinami v Brně. Rozvíjí spolupráci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SAS), nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM) a orgánů sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Jejich odlišné koncepty práce s ohroženými dětmi, potažmo rodinami na sebe mohou v praxi dobře navazovat a vytvářet spolupracující systém, který nabídne dětem a rodinám potřebnou komplexní podporu při naplňování potřeb a hájení zájmů.

Cílem projektu je nastavit efektivní a vzájemně respektující spolupráci brněnských SAS, NZDM a OSPOD ve prospěch klientů – ohrožených dětí a rodin.

Dílčí cíle projektu:
Dílčí cíl č. 1: Vytvoření prostoru pro diskusi, sdílení praxe a nastavení metodických postupů v liniích SAS a OSPOD, NZDM a OSPOD.
Dílčí cíl č. 2: Zvyšování kvality sociální práce s dětmi a rodinami v rámci SAS, NZDM a OSPOD.
Dílčí cíl č. 3: Vytvoření provázaného systému spolupráce SAS – NZDM – OSPOD s přizváním dalších sociálních služeb pracujících s dětmi a rodinami ve městě Brně.
Dílčí cíl č. 4: Šíření dobré praxe ve spolupráci brněnských SAS, NZDM a OSPOD mezi odbornou veřejností pracující s dětmi a rodinami.

Datum realizace: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2019

Multidisciplinární praxe

Projekt Multidisciplinární praxe pro ohrožené děti a jejich rodiny je navazujícím projektem Síťování pro rodiny. Je to model práce, který umožňuje hledat možnosti a postupy v řešení v konkrétním případu společně s dalšími aktéry podpůrné sítě pro ohrožené děti a rodiny. Aktéři sítě podporující ohrožené děti a jejich rodiny působí v několika rezortech (sociální věci, zdravotnictví, školství, vnitro, justice) a neexistuje mezi nimi systematické a fungující pevné propojení, které by zajišťovalo účinnou koordinovanou a v případě potřeby rychlou pomoc. Propojení aktérů, kteří někdy působí vedle sebe, do jedné multidisciplinární praxe a aktivity podporující ohrožené rodiny přímo, nabízí rychlejší a efektivnější podporu rodiny.

Cílem projektu je pilotně ověřit a zhodnotit funkčnost modelu multidisciplinární praxe pro ohrožené děti a jejich rodiny v Brně se zapojením různých služeb a institucí (OSPOD, sociální pracovníci NZDM, SAS, zdravotně-sociální pracovníci, lékaři, zástupci škol, psycholog, případně další dle potřeb).

Dílčí cíle projektu:

Dílčí cíl č.1: Formace, zavedení a pilotní ozkoušení inovativního modelu nepřímé práce s klienty – interdisciplinární skupiny, interdisciplinární týmy tvořené vždy min. 6 odborníky z různých rezortů. Vytvoření prostoru pro diskusi, sdílení praxe a nastavení a revidování metodických postupů multidisciplinární spolupráce.
Dílčí cíl č.2: Pilotní ozkoušení inovativního modelu přímé práce s klienty – případové konference, interaktivní případové konference, workshopy pro ohrožené děti a jejich rodiny na klíč, s doprovodem celé sítě aktérů.
Dílčí cíl č.3: Zhodnotit model multidisciplinární praxe pro ohrožené děti a jejich rodiny.
Dílčí cíl č.4: Šíření dobré praxe multidisciplinární spolupráce v oblasti péče o ohrožené děti a jejich rodiny a kampaň na podporu destigmatizace cílové skupiny ohrožených dětí a jejich rodin.Datum realizace: 1.11.2019 – 31.10.2021

O těchto webových stránkách

Jaké informace na webu najdete?

  • informace o fungování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi ve městě Brně
  • informace o fungování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve městě Brně
  • aktuální volné kapacity pro přijetí klientů do těchto služeb
  • doporučený a v praxi osvědčený postup spolupráce mezi SAS a OSPOD, NZDM a OSPOD u společných klientů
  • dvanáctero spolupráce jakožto principy kvalitní a vzájemně respektující spolupráce
  • informace o blížících se společných akcích
  • dokumenty ke stažení z oblasti péče o ohrožené děti a spolupráce mezi subjekty 

Komu je web určen?

Obsah tohoto webu byl vytvořen primárně pro kolegy z OSPOD s cílem: 
  • nabídnout snadno dostupné a přehledně zpracované informace o SAS a NZDM v Brně
  • zachytit v praxi osvědčený postup spolupráce, kterým respektujeme klienty a podporujeme vzájemnou kolegialitu
Web může sloužit jako materiál při zaškolování nových pracovníků na všech zmíněných pracovištích.
Web může sloužit jako inspirace pro další lokality, které hledají cestu ke spolupráci.

Proč web vznikl?

…aby dobrá praxe ve spolupráci neodcházela s lidmi, ale zůstávala na pracovištích
…aby poznatky získané praxí byly sepsány
…aby existoval určitý standard dobré spolupráce
…abychom vytvořili materiál, který bude živý a bude se dále vyvíjet

Jak bude web fungovat po skončení projektu?

Webový portál vznikl v rámci evropského projektu Síťování pro rodiny s finanční podporou Magistrátu města Brna. Evropský projekt v březnu 2019 skončí, nicméně zájmem všech účastníků projektu i zástupců MMB je chod webu udržet. Správa webu zůstává v Ratolesti Brno, z.s. za finanční podpory z MMB.

Máte připomínky, návrhy, nápady - co s nimi?

Obsah webu tvořili lidé, kteří se účastnili aktivit projektu (workshopů, supervizí, vzdělávání), ať už se účastnili pravidelně nebo jen jednou. Pokud vás při pročítání textů napadnou komentáře, návrhy, objeví se nejasnost, zavolejte či sepište nám je do emailů, které najdete v sekci “Kontakty”. Za připomínky budeme rádi a budeme s nimi dále pracovat, nejasnosti objasníme. 

Kontakty

Vladimíra Suchancová

Koordinátorka projektu Multidisciplinární praxe pro ohrožené děti a jejich rodiny - linie SAS
vladimira.suchancova@ratolest.cz
+420 773 826 838
třída Kpt. Jaroše 7b, 602 00, Brno

Vladislava Vondrová

Koordinátorka projektu Síťování pro rodiny – linie NZDM
vladislava.vondrova@ratolest.cz
+ 420 774 723 626
tř. Kpt. Jaroše 7b, 602 00 Brno

Close Menu