Aktuality

6.10.2020 Workshop pro odborníky

Téma workshopu: Na alkoholu závislý rodič v rámci SPOD

6. 10. 2020 proběhl online Workshop pro odborníky v rámci projektu Multidisciplinární praxe pro ohrožené děti a jejich rodiny. Workshop byl na téma Na alkoholu závislý rodič v rámci sociálně právní ochrany dítěte a nabídl zúčastněným odborníkům prostor pro sdílení zkušeností a možnost spolupracovat v rámci interaktivního řešení dvou modelových případů. Workshopu se zúčastnilo 11 odborníků, zastoupeni byli zástupci z OSPOD, SAS, adiktologických služeb, justice a také školní psycholog. Workshopem účastníky provedla PhDr. Ilona Preslová.

Archiv

Close Menu