Aktuality

25.2.2020 I. multidisciplinární setkání

setkání odborníků ke konkrétním případům

Na setkání jsme měli možnost vyslechnout dvě kazuistiky, které přinesli sami účastníci. Potkalo se zde velké spektrum odborností – pracovníci OSPOD, městské státní zastupitelství, etoped z SVP, policie, psychologové z rodinných poraden i škol, pracovníci SAS, dětský psychiatr, právník, … Společně jsme zjišťovali, jak pracují ostatní odborníci a získávali na případy a jejich řešení nové pohledy.

Archiv

Close Menu