Dvanáctero spolupráce

1. Spolupráce je proces, který můžeme neustále rozvíjet.
2. Spolupráce může být, pokud všechny strany chtějí.
3. Spolupráce může mít různé podoby - hledejme tu nejvhodnější pro nás a pro klienty.
4. Hledejme způsoby, jak může spolupráce probíhat, ne důvody, proč ji nelze navázat.
5. Odbourejme domněnky a předpoklady, pracujme s faktickými informacemi a hlavou otevřenou.
6. Jasné nastavení obsahu spolupráce na počátku (i s klientem) je předpokladem pro hladší průběh. Aktualizace domluvy, aby odpovídala aktuálním potřebám, je samozřejmou součástí.
7. Když potřebujeme informace, něčemu nerozumíme, ptejme se.
8. Náročné situace řešme, vracejme se k nim - nenechme je stát se podhoubím problémů.
9. Jsme kolegové, ne soupeři.
10. Neházejme se do jednoho pytle, všichni nejsme stejní.
11. Snažme se porozumět postupům, pohledům, názorům druhé strany a respektujme je.
12. Hovořme o druhé straně s respektem a profesní úctou.
Close Menu