Dvanáctero spolupráce

1. Spolupráce je proces, který můžeme neustále rozvíjet.

2. Spolupráce může být, pokud všechny strany chtějí.

3. Spolupráce může mít různé podoby - hledejme tu nejvhodnější pro nás a pro klienty.

4. Hledejme způsoby, jak může spolupráce probíhat, ne důvody, proč ji nelze navázat.

5. Odbourejme domněnky a předpoklady, pracujme s faktickými informacemi a hlavou otevřenou.

6. Jasné nastavení obsahu spolupráce na počátku (i s klientem) je předpokladem pro hladší průběh. Aktualizace domluvy, aby odpovídala aktuálním potřebám, je samozřejmou součástí.

7. Když potřebujeme informace, něčemu nerozumíme, ptejme se.

8. Náročné situace řešme, vracejme se k nim - nenechme je stát se podhoubím problémů.

9. Jsme kolegové, ne soupeři.

10. Neházejme se do jednoho pytle, všichni nejsme stejní.

11. Snažme se porozumět postupům, pohledům, názorům druhé strany a respektujme je.

12. Hovořme o druhé straně s respektem a profesní úctou.

Close Menu